Kiewitseweg , 3690 Zutendaal
+0032485591943
DeGroteEikZutendaal@gmail.com

Visie

Vzw De Grote Eik is heeft als visie:

Een gemeenschap van mensen en dieren te zijn die leven in EENHEID EN verbondenheid met de natuur en elkaar. Een gemeenschap die geïnspireerd is om duurzaam en zelfvoorzienend te leven waardoor we een gezonde toekomst voor onszelf en de volgende generaties manifesteren.

Als VZW willen we graag een vruchtbare grond zijn waar we in verbinding staan met onszelf, de natuur, en de samenleving. Een vruchtbare grond waarin een sterke eik kan groeien. Een boom met een breed bladerdak dat verschillende domeinen aan bod laat:  ecologie, permacultuur, TUINBOUW , spiritualiteit, educatie, gezondheid en kunst,…. Wij streven deze doelstellingen na door middel van workshops, cursussen, evenementen en lezingen. Zo kunnen we een ruimte bieden waar we een gemeenschapszin creeeren waar ongeremde creativiteit, waardig samenleven elkaar kunnen ontmoeten en samen kunnen groeien in wederkerigheid. Waar er kan worden gezocht naar (nieuwe) Adem , het samenbrengen , samenzijn met elkaar ont-moeten, ge-nieten, heelheid van zichzelf en het geheel, samengenieten van de overvloed in liefde , waar mensen in vrijheid zichzelf kunnen zijn. Het voelen en lezen van zichzelf en de natuur.

Als Vzw de grote eik bieden wij zo de ruimte om elkaar te ont-moeten en te herbronnen, dit zowel voor jong en oud.

De vzw is ook een zoektocht om de huidige economie los te laten en maatschappelijke uitdagingen  aangaan op het gebied van courrante grondgebruik, (Vrijkopen van grond land , samentuinen, voedselbossen creeeren).  gezondheid, bouw,… .

Een gemeenschap van mensen te zijn die leven in harmonie met de natuur, elkaar en zichzelf en hun ecologische voetafdruk tot een strikt minimum beperken en daardoor een inspiratie bron en voorbeeld zijn voor een duurzame, vrije en gezonde toekomst.

Zoveel als mogelijk zelfvoorzienend te leven. En voedsel op een biologische en ecologische manier te produceren door het toe passen van permacultuur tuin.

Een plaats waar we de natuur en de rechten van moeder aarde respecteren en samen kunnen genieten van de overvloed.

Een plaats te zijn waar mensen met stress, burn-out kunnen herbronnen en de batterijen weer kunnen opladen.

We streven onze doelstellingen na door middel van workshops, studiedagen, events, cursussen, lezingen om de ontwikkeling van de individu en collectief te ondersteunen.